Dziś jest: czwartek, 20-01-2022, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Biuletyn Informacji Publicznej

Patron szkoły

Od września 2009 r. w naszej szkole realizujemy projekt: „Szukamy patrona”, którego celem jest wyłonienie patrona Zespołu Szkół w Czarnowąsach.


Koordynatorem przedsięwzięcia jest Aneta Czajka, przy współpracy z Agnieszką Wieczorek.
Do grudnia 2009 r. przyjmowaliśmy zgłoszenia kandydatów, natomiast w marcu 2010 r. planujemy przeprowadzenie wyborów. Uprawnieni do głosowania są uczniowie, nauczyciele
i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY

 1. W poszukiwaniu tożsamości szkoły, jej własnego oblicza, jednym z priorytetowych działań jest wybór patrona szkoły. Stanowi on nie tylko wzorzec wychowawczy dla młodzieży, ale również uczy poszanowania dla tradycji, wdraża do wypracowania ceremoniału i obrzędowości szkoły. Z tego powodu nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony.
 2. Przy wyborze społeczność szkolna musi kierować się rangą szkoły i jej znaczącą pozycją w gminie.
 3. Imię szkoły – patron – powinno nawiązywać do historii lub współczesności regionu lub ważnych kart historii Polski.
 4. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona społeczności szkolnej gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.

ZASADY:

 • Patron szkoły jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich
 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły)
 • Wszyscy uprawnieni do udziału w wyborach dysponują po jednym głosie. Wszystkie głosy są równe
 • Wybory odbywają się na zasadzie osobistego w nich udziału uprawnionych do głosowania
 • Wybory odbywają się w trybie tajnym
 • Karty do głosowania opatrzone są pieczątką szkoły
 • Zliczenie głosów odbywa się komisyjnie i kończy się spisaniem protokołu
 • Wybory odbywają się z zachowaniem terminów wymienionych w harmonogramie projektu „Patron szkoły” i trwają w godzinach: 8.00 – 15.00
 • Ogłoszenie wyników wyborów powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od ich zakończenia
 • W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, powinna zostać przygotowana II tura wyborów, z udziałem tylko tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów
 • Wynik wyborów podlega apelacji w terminie 3 dni od daty wyborów na piśmie do dyrektora szkoły z uzasadnieniem. Apelacje będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty wpłynięcia.

LISTA KANDYDATÓW

 1. Zbigniew Herbert
 2. Jan Paweł II
 3. Jan III Sobieski
 4. Jakub Kania
 5. Jan Kochanowski
 6. Mikołaj Kopernik
 7. Janusz Korczak
 8. Czesław Miłosz
 9. Irena Sendlerowa
 10. Ks. Jan Twardowski