Dziś jest: niedziela, 05-12-2021, Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Biuletyn Informacji Publicznej

Pinezka

Z KRONIKI SZKOLNEJ GAZETKI „PINEZKA” PISEMKA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W CZARNOWĄSACHJAK POWSTAŁA „PINEZKA”?
Szkoła to miejsce, w którym każdy z nas spędza wiele godzin, a właściwie sporą część swojego życia. Tutaj rozgrywają się ważne dla nas wydarzenia. Żeby jednak w pełni uczestniczyć w życiu szkoły trzeba wiedzieć co ,prócz nauki, ma nam ona do zaoferowania. Do tego niezbędna jest informacja. Zrozumienie tej potrzeby było pierwszym krokiem do stworzenia gazetki szkolnej. Uczniowskie pismo miało także umożliwić nam mówienie o tym co nas porusza i interesuje.
       Pomysł stworzenia gazetki szkolnej wysunęła pani dyrektor Ewa Drop we wrześniu 2003 roku, której zależało na tym abyśmy my uczniowie mogli się realizować w każdej dziedzinie. Opiekunem pisma została pani Aneta Pęcherz. W szkole rozeszła się wieść o możliwości redagowania pisma. Chętnych było niewielu i początkowe prace redakcyjne nie były łatwe! Nikt raczej nie zamierzał na stałe wiązać się z pracą nad pismem, jednak każdy był ciekawy co z tej pracy wyniknie.
       Pierwsze spotkanie redakcyjne odbyło się 9 września 2003r. Uczestnicy długo zastanawiali się nad nazwą gazetki. Dopiero drugie spotkanie przyniosło rezultaty i zdecydowano, że szkolne pismo nazwiemy „PINEZKA”
Sporządziliśmy plan naszych działań i tematów, którymi postanowiliśmy się zająć.
PIERWSZY EGZEMPLARZ „PINEZKI”
       Pierwszy numer szkolnego pisma ukazał się w PAŹDZIERNIKU 2003r. Nad jego redagowaniem pracowało wiele osób - uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum m.in.:

 • Aleksandra Ripel (LILI)
 • Katarzyna Centner
 • Aneta Gwość
 • Aleksandra Misa
 • Ewa Kozioł
 • Magdalena Łachacz (SHANTI)
 • Kamila Słobodzian
 • Martyna Konecka (MARK)
 • Krystian Zowada
 • Łukasz Waleska
 • Denis Panusch
 • Marcin Wilk
 • Michał Legin
 • Agnieszka Starosta
 • Michalina Sobecka
 • Emilia Mikulla

       Zebrano materiały i informacje, powstały pierwsze artykuły. Na kartach „PINEZKI” zaistniały stałe rubryki takie jak: NOWINKI KULTURALNE, KĄCIK POETYCKI, OPOWIADANIA W ODCINKACH, WIADOMOŚCI SPORTOWE, Z TERMINARZA PANI DYREKTOR, HUMOR SZKOLNY.
       Po wydaniu pierwszego numeru, natychmiast należało zabrać się do pracy nad kolejnym wydaniem. Ponownie odbyło się zebranie, wybór tematów i ruszyliśmy do gromadzenia niezbędnych materiałów. Pomysłów nie brakowało. Jednak początkowo najwięcej trudności sprawiało nam opracowanie techniczne gazetki. Nie każdy posiadał w domu komputer. Wiele artykułów było pisanych ręcznie, potem inni musieli je przepisywać, na koniec korekta i układ tekstu. To była żmudna praca. Brakowało także osoby, która na stałe zajęłaby się szatą graficzną naszej gazety. W tym zakresie ogromną pomoc okazała nam pani Beata Motyka, która zaprojektowała stronę tytułową „PINEZKI” i grafikę pierwszego wydania.
Grafikę do kolejnych wydań opracowywaliśmy już samodzielnie i była ona bardziej lub mniej udana, podobnie jak nasze „wprawki literackie”.
       Z czasem praca nad kolejnymi numerami pisma wielu z nas tak zainteresowała, że zostali w zespole redakcyjnym na dłużej.

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU REDAKCYJNEGO GAZETKI SZKOLNEJ „PINEZKA” W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

       Głównym celem działalności zespołu redakcyjnego gazety było umożliwienie prezentacji na szerszym forum swoich umiejętności pisarskich, samodzielnego zdobywania informacji, organizacji własnej pracy, a także urozmaicenie życia szkolnego.
       Gazeta jest adresowana do uczniów obu typów szkół, dlatego też skład zespołu redakcyjnego tworzyli uczniowie zarówno z gimnazjum jak i ze szkoły podstawowej . Skład redakcji stanowili:
K. Suszniak, J. Salwerowicz, M. Sobecka, A. Starosta, M. Konecka, K. Zowada, M. Wilk, M. Łachacz, K. Słobodzian – te osoby, regularnie pracowały nad kolejnymi numerami pisma.
Ponadto wielu innych naszych kolegów miało swój udział w pracach nad gazetką w większym bądź mniejszym stopniu np. publikując artykuły jednorazowo.
       Ze względu na specyficzny charakter pracy dziennikarskiej, zespół spotykał się raz w tygodniu lub częściej jeżeli istniała taka potrzeba, jednak nie był to stały dzień. Praca nad kolejnymi numerami, artykułami jak i całokształtem szkolnego pisma nie przebiegała bez trudu, co wynikało z braku naszego doświadczenia w realizacji różnych zadań dziennikarskich.
       Do tej pory zostały wydane trzy szkolne numery ”PINEZKI”, w miesiącach: październiku, grudniu i styczniu. W miesiącu listopadzie przygotowano specjalne wydanie pisma dla rodziców, odrębne dla każdego typu szkoły.
       W tym roku szkolny rozpoczęliśmy prowadzenie kroniki z działalności zespołu redakcyjnego a także archiwizację kolejnych numerów pisma. Zadaniem tym zajmowała się Natalia Małecka. Ponadto prowadziliśmy systematycznie rachunkowość zysków i wydatków z tytułu wydawania pisma. Dotychczas wydano i rozprowadzono 140 egzemplarzy numerów odpłatnych i 103 nieodpłatne egzemplarze wydania specjalnego dla rodziców.
       Z inicjatywy pana mgr R. Kawałko została podjęta współpraca z „NEWSWEEK JUNIOR” POLSKA. Wydawnictwo dostarczyło nam wielu interesujących materiałów dotyczących warsztatu pracy nad szkolnym pismem.

„PINEZKA” –ROK SZKOLNY 2004/2005

       Od chwili podjęcia pracy przez zespół redakcyjny pisma ukazało się 13 numerów „PINEZKI”, w tym 2 wydania specjalne dla rodziców. Wydania specjalne miały dostarczyć rodzicom najważniejsze informacje dotyczące Sprawdzianu po VI klasie i Egzaminu gimnazjalnego.
13 numerów gazetki to niewiele, jednak każdy kto kiedykolwiek zetknął się z pracą dziennikarską wie, że to sporo jak na tak młode pisemko. Redagowanie gazety wymagało wiele wysiłku, ale też lepszej organizacji zespołu oraz większej samodzielności działania. Pierwszy raz zespół wybrał redaktora naczelnego i jego zastępcę.
       W tym roku szkolnym skład zespołu redakcyjnego stanowili:

 • Krystian Zowada - redaktor naczelny
 • Martyna Konecka – zastępca red. naczelnego
 • Magdalena Łachacz
 • Kamila Słobodzian
 • Kamil Suszniak


Poniżej opracowanie kroniki zespołu:

PDFkronika_Pinezka.pdf