Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Innowacja ortograficzna

W klasie II a i II b PSP realizowana jest innowacja ortograficzna „Metody alternatywne w kształtowaniu kompetencji ortograficznych uczniów w młodszym wieku szkolnym” opracowana przez wychowawczynie tych klas Martę Masiukiewicz i Ewę Knapik.

Planowane w innowacji zajęcia rozpoczęły w drugim semestrze klasy I, a zakończą się po pierwszym semestrze klasy III.
Głównym celem innowacji jest wytworzenie u uczniów nawyków poprawności ortograficznej, które powinny stać się czynnością automatyczną, tak aby uczeń nie musiał zastanawiać się nad każdym pisanym wyrazem.

Oprócz typowych metod stosowanych w kształceniu zintegrowanym, stosowane są elementy „Kolorowej Ortografii – Ortofrajda” wg Lesława Furmagi. Metoda ta polega na podporządkowaniu poszczególnym „trudnym literom” (ó, rz, ż, u, ch, h) stałych kolorów. Poprzez kojarzenie koloru z literą oddziaływuje się na pamięć wzrokową, co sprzyja zapamiętywaniu poprawnej pisowni wyrazów.

W każdym miesiącu uczniowie pracują z grupą ortogramów związanych tematycznie z aktualną porą roku. Na zakończenie wyłaniany jest Mistrz Ortografii danego miesiąca.

Na koniec każdego semestru wybierany będzie Mistrz Ortografii klasy. Uczeń (uczennica) posiadający najwięcej tytułów Mistrza Ortografii będzie reprezentował szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas trzecich.

Mamy nadzieję, że nabycie przez dziecko nawyku poprawnej pisowni przyczyni się do chętnego wyrażania myśli w formie pisemnej, a osiągnięte sukcesy dodadzą uczniom wiary we własne siły i zmotywują do „ortograficznego” samodoskonalenia.