Dziś jest: wtorek, 18-01-2022, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej

Innowacja z języka niemieckiego

Innowacja pedagogiczna-programowa pt.:
„Wzrost kompetencji językowych i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie programu autorskiego na zajęciach kółka języka niemieckiego dla uczniów drugiego etatu nauczania”


Celem ogólnym innowacji jest systematyzacja wiadomości dotyczących opanowania języka niemieckiego w przypadku osób uczących się w trakcie drugiego etapu nauczania, tj. w kl. 4-6. Innowacja uwzględnienia podstawę programową oraz wszelkie wymogi programowe obowiązujące na tym etapie edukacyjnym, z poszerzeniem o wiadomości gramatyczne, leksykalne, realioznawcze (niezbędne również, by uczestniczyć w konkursach).

Jednak nadrzędną sprawą jest dla mnie realizacja w sposób, który przyczyni się do zainteresowania uczniów zdobywaniem dodatkowych umiejętności językowych i realioznawczych i łączenia pracy w trakcie jednych zajęć uczniów o zróżnicowanym stopniu zaawansowania językowego, przygotowaniu jednych np. do olimpiad językowych, a umożliwieniu innym wyrównywania szans edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dochodzących w trakcie nauki na danym etapie edukacyjnym, którzy w klasach z językiem mniejszościowym rozpoczynają naukę od poziomu „0”).

Ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć kółka są dostosowane do potrzeb uczniów, z użyciem najnowszych metod lingwistycznych.
Założyłam również zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie, Biblioteką Austriacką oraz innymi instytucjami (i prowadzeniem tam zajęć „na żywo”).

Innowacja programowa w swojej strukturze zawiera wszystkie niezbędne elementy tzn.:

 • cele ogólne,
 • cele szczegółowe,
 • opis rozwijanych sprawności,
 • opis wszystkich funkcji językowych, tzw. aktów komunikacyjnych,
 • opis materiału morfosyntaktycznego do opanowania przez uczniów w trakcie zajęć kółka,
 • katalog tematyczny,
 • techniki uczenia wykorzystywane w trakcie zajęć kółka,
 • wykaz form kontroli osiągnięć uczniów,
 • wykaz tekstów źródłowych wykorzystywanych w trakcie zajęć,
 • przykładowe zestawy ćwiczeń, testów opracowanych również przez mnie,
 • sposoby ewaluacji.

Innowacja jest przeze mnie realizowana w trakcie zajęć kółka językowego. Ilość godzin przeznaczonych do realizacji jest dostosowana w zależności od stopnia opanowania danej jednostki tematycznej. Dodatkowa oferta edukacyjna jest dla dzieci także możliwością zdobywania wiedzy z zakresu językoznawstwa i daje możliwość stosowania nowatorskich metod, na które nie zawsze jest czas w czasie zajęć obligatoryjnych.

Innowacja programowa uzyskała pozytywną recenzję Dyrektora Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym w Opolu (konsultanta języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem). Innowację zaplanowałam na cały etap edukacyjny dla drugiego etapu nauczania (zarejestrowana na stronie kuratoryjnej pod nr WWSE.ZSiP.21.12). 

Autorka i realizatorka innowacji
mgr Edyta Zając