Dziś jest: wtorek, 18-01-2022, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej

Recepty na radość i zdrowie

Czas trwania innowacji : od września 2010 r. do czerwca 2013 r.
Autorki innowacji Renata Borosz, Irena Bujnicka 

Wciąż istnieje duża potrzeba podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu higieny osobistej i higieny otoczenia wśród naszych uczniów. 
Niewątpliwie ważne są również właściwe nawyki żywieniowe. Duża grupa uczniów w ramach drugiego śniadania przynosi z domu słodycze bądź zaopatruje się w nie w sklepiku szkolnym i pobliskich sklepach. Dzieci chętnie jedzą chipsy, piją coca-colę i inne napoje gazowane. Nie zdają sobie sprawy, iż odżywianie ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmu a w następstwie na przebieg procesu uczenia się.

Obok poruszonych wyżej zagadnień chciałyśmy również zwrócić uwagę na zagadnienia jakimi są zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy szybka reakcja i pomoc może uratować komuś życie. Jak słyszeliśmy już wielokrotnie w mediach, w takich sytuacjach doskonale sprawdzają się dzieci pod warunkiem , że zasady postępowania są im znane. 

Reasumując za główne przyczyny wdrożenia innowacji można uznać: 

 • niewystarczającą wiedzę uczniów dotyczącą sposobów utrzymania w czystości ciała, odzieży, obuwia i otoczenia w którym dziecko przebywa,
 • niską motywację do dbałości o czystość ciała i higienę osobistą,
 • niedostateczne wykształcenie podstawowych nawyków higienicznych w wieku dziecięcym, 
 • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów produktów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w wieku szkolnym,
 • niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu i zaczerpnięte z reklam,
 • niewystarczająca wiedza na temat znajomości podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja zagadnień wymagać będzie stosowania różnorodnych form i metod pracy. Przede wszystkim metod polisensorycznych pozwalających na wielozmysłowe poznanie, metody praktycznego działania oraz metod aktywizujących wyzwalających twórczą aktywność.

Przewidywane działania:

 • Przygotowanie scenariuszy ciekawych zajęć z zakresu promocji zdrowia i ich realizacja
 • Zorganizowanie spotkań z pielęgniarką, higienistką, lekarzem, stomatologiem, dietetykiem
 • Prelekcja dla rodziców „ Jaki wpływ ma odżywianie dziecka na uczenie się” 
 • Projekcje filmów oświatowo zdrowotnych
 • Inscenizacje i teatr kukiełkowy w wykonaniu dzieci i ich prezentacja
 • Nauka piosenek o tematyce zdrowotnej i ich prezentacja
 • Konkursy i quizy o tematyce zdrowotnej
 • Udział w obchodach Światowego Dnia Walki z Otyłością, Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowego Dnia Żywności, Dnia Sprzątania Swojego Biurka
 • Przygotowywanie gazetek tematycznych i wystaw
 • Trening w zakresie udzielania pierwszej pomocy pod nadzorem przedstawicieli służby zdrowia

Na zakończenie wśród dzieci i rodziców zostaną przeprowadzone badania ankietowe określające poziom wiadomości i spostrzeżeń dotyczących zaistniałych zmian. Ewaluacja będzie miała również formę prezentacji, wystaw prac plastycznych czy wyrobów kulinarnych, inscenizacji i piosenek prezentowanych przy okazji różnych obchodów.