Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin stołówki

 

 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i pracowników szkoły.
 • Posiłki wydawane są w godzinach:                                         

 I zmiana 12.20 - 12.35

II zmiana  13.20 - 13.35

III zmiana 14.20 - 14.35

 • Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 • Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 • Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po Sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 • W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 • Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 • Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 • Niezwłocznie po posiłku należy samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.
 • Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez personel stołówki.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się wnoszenia plecaków i tornistrów na jadalnię.
 • Na obiady do stołówki szkolnej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo.
 • Pozostałe dzieci chętne do korzystania z obiadów zostaną zakwalifikowane na dożywianie w miarę wolnych miejsc na stołówce, (ze względu na trwającą pandemię ilość miejsc ograniczona do max 156 osób)
 • Odpłatność za obiady przyjmowana jest od 1-5 dnia każdego miesiąca.