Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności dotyczące planów remontowych

W ostatnim okresie kilkakrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach różnych gremiów decydujących o rozdziale gminnych środków budżetowych. Przyczyną tych spotkań była pilna potrzeba rozbudowy szkoły i remontu skrzydła sportowego połączonego z przygotowaniem szatni.  Działania w przedmiotowej sprawie podejmowaliśmy od wielu lat, a w ostatnim czasie zostały one zintensyfikowane. Kalendarium najnowszych zdarzeń przedstawia się następująco :

             W dniu 13 lutego 2014 r. spotkaliśmy się z Wójtem Gminy Panem Henrykiem Wróblem, żeby przedstawić nasze stanowisko w sprawie pilnej potrzeby rozbudowy szkoły, wynikającej z konieczności przyjęcia dzieci 6-letnich. Mówiliśmy także o obawach związanych z planowanym przystąpieniem do partnerstwa publiczno - prywatnego oraz niepokoju jakie ten projekt wzbudza wśród rodziców naszych uczniów, pracowników szkoły  i mieszkańców Czarnowąs. Pan Wójt zapewnił nas, że projekt partnerstwa publiczno - prywatnego nie będzie realizowany, a rozbudowa i remont zostaną przeprowadzone etapowo ze środków gminy, w oparciu o przygotowane wcześniej plany.

            W dniu 3 marca 2014 r. byliśmy wspólnie u przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki Pana Klemensa Webra oraz u Pani Wiceprzewodniczącej Krystyny Dureckiej, którzy mieli wówczas dyżur w urzędzie. Nasze problemy zostały z uwagą wysłuchane, a przedłożone argumenty przyjęte ze zrozumieniem i akceptacją.

W dniu 10 marca 2014 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu Rady Gminy Dobrzeń Wielki, która obradowała pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Stanika. Członkowie komisji goszczący przed kilkoma laty w naszej szkole mieli rozeznanie w obecnej sytuacji lokalowej. Mając na względzie obowiązki jakie spoczywają na organie prowadzącym w związku z koniecznością przyjęcia 6-latków, obiecali wesprzeć nasze działania zmierzające do rozpoczęcia remontu i modernizacji.

            W dniu 13 marca 2014 r. wzięliśmy udział w posiedzeniu Rady Gminy Dobrzeń Wielki, składając w przedmiotowej sprawie wniosek pisemny, opatrzony listami poparcia podpisanymi przez rodziców i mieszkańców Czarnowąs. Radni gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli propozycję Pana Wójta, w sprawie zmian budżetowych i uruchomienia środków finansowych na rozbudowę naszej placówki. Dziękując za podjętą decyzję,                 rozpoczynamy działania logistyczne umożliwiające jej realizacje.

            We wszystkich wymienionych wy zej spotkaniach uczestniczyli z ramienia szkoły :

 

Ewa Drop – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnowąsach

Aneta Czajka – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czarnowąsach

Aneta Kinder - Przewodnicząca Rady Rodziców

Jacek Spadło – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Wojciech Targosiński – Sekretarz Rady Rodziców

Krystyna Pietrek – Sołtys wsi Czarnowąsy