Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej

Wewnętrzny regulamin świetlicy

WEWNĘTRZNY  REGULAMIN  ŚWIETLICY

 

  1. Świetlica czynna jest od godziny 6:30 do 16:30.
  2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
  3. Każdorazowe, nawet krótkotrwałe oddalenie się powinno być zgłaszane nauczycielowi przez ucznia.
  4. Za umyślne zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice/opiekunowie.
  5. Informacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie.
  6. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie. Zgodę rodziców/opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
  7. Uprzejmie prosimy o punktualne odbieranie dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.
  8. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.