Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd Gimnazjum 2016/2017

Samorząd Uczniowski Gimnazjum : opiekun mgr Joanna Żyła

 

Przewodniczący            -        Julia Żak

V-ce przewodniczący    -        Martyna Boguszewska

Członkowie:

Julia Szymaniec

Jessica Kornek

Natalia Pogrzeba

Mateusz Przymuszała

Szymon Malinowski

Łukasz Robotycki

Dawid Buchta

Zuzanna Kwiatek

Arek Skuratowicz

 

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Opolu

Samorząd to organizacja uczniów, która współpracuje z dorosłymi.

 W samorządzie uczniowskim głównymi bohaterami są uczniowie.

Co może samorząd w naszej szkole?

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

 Szczególnie tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 •  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 •  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem.

 

Mówiąc krótko, samorząd jest organizacją, która ma za zadanie reprezentować interesy wszystkich uczniów przed Radą Pedagogiczną i Dyrekcją.

 

Jak działa samorząd w naszej szkole?

 1. SU stoi na straży praw uczniów, dba o ich przestrzeganie.
 2. Na szczególną uwagę zasługuje działalność  SU związaną z realizacją oczekiwań społeczności szkolnej w dziedzinie kulturalnooświatowej i sportowej.

 

Dzień Edukacja Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej samorząd w podziękowaniu przygotował dla wszystkich pracowników szkoły słodkie upominki.

Dzień chłopaka

Dzień chłopaka uczczono w naszej szkole życzeniami i muzycznymi wstawkami na przerwach. Ponadto zorganizowano dla chłopaków gry i zabawy, w który chętnie brali udział.

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości kojarzy się z biało czerwonymikotylionami. Przyozdobiono więc nimi wszystkie drzwi w naszej szkole by oddać świąteczny nastrój.

 

 


Mikołajki

Uczniowie w tym dniu dopisali i w szkole zrobiło się czerwono od mikołajów, mikołajek i pomocników w czapkach.

 •  

Dzień zakochanych, w romantyczny nastrój wprowadzała grana na przerwach muzyka. Odtańczono również wspólniebelgijkę. W tym dniu wiele listów dostarczyła poczta Walentynowa.

 

Pierwszy dzień wiosny

W pierwszy dzień wiosny młodzież tradycyjnie spędza na wagarach. Jednak nie w naszej szkole. W tym dniu nie było czasu na wagary. W szkole odbył się turniej „postaw na wiedzę”, każda klasa chciała dopingować i pomagać swoim przedstawicielom. Można było pomagać przy wykorzystaniu kół ratunkowych, a stawką była cała góra słodyczy dla każdego.

 

Dlaczego warto jest działać w SU w naszej szkole?

Korzyści jest wiele:

 • Uczymy się samorządności
 • Kształtujemy postawy
 • Doskonalimy umiejętności współpracy w grupie
 • Realizujemy ciekawe projekty
 • Smakujemy samodzielności i współdziałania
 • Uczymy się podejmowania współpracy z innymi podmiotami
 • Poszerzamy grono znajomych

Praca w samorządzie to odpowiedzialność, doświadczenie i przygoda.