Dziś jest: niedziela, 24-01-2021, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Mała Grupa Teatralna z Językiem Niemieckim

Głównym założeniem tej innowacji było utworzenie w klasach I-III szkoły podstawowej Małej Grupy Teatralnej, która będzie realizowała formy teatralne w języku niemieckim i przedstawiała je na forum szkoły. W nauczaniu na etapie wczesnoszkolnym ważną rolę odgrywa chęć uczniów do zabawy w odgrywanie ról. Uczniowie w klasach I–III szkoły podstawowej są bardzo wrażliwi nie tylko na słowo mówione, ale przede wszystkim na śpiewanie, uczenie się na pamięć wierszyków, odgrywanie scenek, chętnie opowiadają o tym, co się znajduje na ilustracjach. Na wczesnym etapie poznawania języka obcego bardzo pomocna jest na zajęciach forma dramy, uczniowie bardzo swobodnie wcielają się w odgrywane przez siebie postaci. Ta innowacja daje szansę młodszym uczniom na przeżycie przygody, która łączy ze sobą elementy teatru i języka niemieckiego. Innowacja „Theater – AG: Mała grupa teatralna z językiem niemieckim” jest odpowiedzią na naturalną potrzebę twórczej aktywności uczniów i w atrakcyjny sposób umożliwia realizację programu szkolnego przy ich zróżnicowanym poziomie. Podczas zabawy w teatr dzieci uczą się niepostrzeżenie języka niemieckiego i poszerzają swoje umiejętności komunikacji w języku niemieckim oraz słownik poprzez powtarzanie słów i zwrotów. Ponieważ większość uczniów w naszej szkole uczy się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, mają oni okazję poznawać i prezentować teksty okolicznościowe na poszczególne święta. Uczniowie mają okazję do ciągłego obcowania z językiem niemieckim odgrywając rolę, prowadząc dialogi, naśladując rzeczywiste sytuacje, bawiąc się w naśladowanie innych. Podczas trwania tej innowacji uczniowie przygotowali mini formy teatralne w języku niemieckim, np.: „Babysitter im Froschland”, piosenki i recytację, np.: występ podczas Międzynarodowego Koncertu Kolęd. Język niemiecki jest również stosowany podczas ćwiczeń na zajęciach. Dodatkową przyczyną wprowadzenia innowacji oprócz nauki języka są dodatkowe umiejętności, które uczniowie nabywają biorąc udział w grupie teatralnej. Mali uczestnicy: poznają lepiej otaczających ich świat; pracując z tekstem, uczą się go analizować; rozwijają pamięć logiczną i twórczą wyobraźnię; kształcą wyrazistą mowę; stają się wrażliwsi; uczą się rozpoznawać i opisywać stany uczuciowe; poznają język ciała; integrują się z grupą; uczą się współdziałania. Ponadto przygotowując się do występów biorą udział w przygotowaniu dekoracji, strojów, zaproszeń, a także uczą się zachowania w instytucjach kultury takich jak teatr. Grupa teatralna ma w założeniu wspierać ogólny, harmonijny rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w języku niemieckim oraz rozwijać ich kreatywność i poczucie estetyki.

                       Anna Nowarska