Dziś jest: czwartek, 21-01-2021, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej

Kółko chemiczne

Program koła chemicznego

Klub młodego chemika

Prowadząca J. Żyła

 1. Charakterystyka zajęć

Zajęcia są prowadzone dla uczniów z pasją, zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Jedni przygotowują się do konkursów przedmiotowych, inni przychodzą z konkretnymi problemami badawczymi, które wymagają rozwiązania. Na zajęciach gościmy również tych uczniów, którzy potrzebują wsparcia w nauce chemii i to wsparcie tu otrzymują. Zajęcia sprzyjają przygotowaniom do egzaminu. Klub młodego chemika jest formacją otwartą, zapraszamy wszystkich zainteresowanych i w potrzebie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb i możliwości czasowych uczestników na zasadzie umawiania terminów. Trwają przez 1 godzinę lub jak jest potrzeba to blokowo. Raz do roku organizujemy dzień chemika, w którym udział biorą wszyscy zainteresowani oraz ci, którzy chcą spróbować swoich sił.

 

 1. Cele  
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,
 • Zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu,
 • Wyrobienie  w uczniach odpowiedzialności za środowisko prezentując postawę proekologiczną,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z podręcznikami i książkami popularnonaukowymi
 • Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym,
 • Rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów,
 • nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń jako sposobu sprawdzania hipotez naukowych
 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (literatura popularnonaukowa, Internet),
 • Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
 •  Przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego,
 • rozwijanie talentów
 1. Procedury osiągania celów
 • Praca zespołowa z uczniami,
 • Praca indywidualna z uczniem,
 • Praca metodą między projektów edukacyjnych,
 • Projektowanie i samodzielne wykonywanie uczniowskich doświadczeń laboratoryjnych,
 • Rozwiązywanie zadań rachunkowych o różnych stopniach trudności,
 • analiza danych z tablic chemicznych (np. tabele rozpuszczalności, wykresy rozpuszczalności, układ okresowy pierwiastków chemicznych)
 • demonstracja trudniejszych lub bardziej niebezpiecznych doświadczeń
 • ćwiczenia w pisaniu równań reakcji
 • rozwiązywanie chemografów
 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 1. Treści realizowane
 • pierwiastki chemiczne – występowanie w przyrodzie, otrzymywanie, właściwości
 • budowa atomu, rodzaje wiązań
 • prawa chemiczne: zachowania masy, stałości składu,
 • zjawisko promieniotwórczości, okres półtrwania, reakcje rozpadu alfa i beta,
 • promieniotwórczość naturalna i sztuczna, zastosowania izotopów promieniotwórczych
 • elementy historii chemii, najważniejsi odkrywcy
 • rozpuszczalność, roztwory nasycone i nienasycone
 • stężenie procentowe roztworu, rozcieńczanie, mieszanie roztworów o różnych stężeniach
 • charakter chemiczny tlenków, reakcje z wodą, kwasami i wodorotlenkami, tlenki amfoteryczne
 • właściwości kwasów i wodorotlenków, dysocjacja, kwasy mocne i słabe, skala pH, wskaźniki kwasowości
 • otrzymywanie soli – wszystkie znane metody, równania reakcji cząsteczkowe i jonowe
 • szereg aktywności metali
 • właściwości i praktyczne zastosowanie soli
 • badanie składu pierwiastkowego związków organicznych
 • właściwości węglowodorów i ich pochodnych
 • związki chemiczne w kuchni
 • związki chemiczne, które trują i uzależniają
 1. Projekty realizowane i planowane
 • Promieniotwórczość - za i przeciw
 • Czym jest powietrze?
 • Kwaśne opady, dziura ozonowa, smog
 • Alternatywne źródła energii
 • Układ okresowy – źródło informacji o pierwiastkach chemicznych
 • Czy możliwy jest dzień bez chemii?  
 • Kwasy nie takie straszne
 • Zasady w każdym domu
 • Sole wokół nas
 • Mydło, robimy mydło i badamy jego znaczenie na co dzień