Dziś jest: wtorek, 18-01-2022, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej

Język niemiecki - Innowacyjne programy autorskie pt. " Podróże z językiem niemieckim - KRAJE D-A-CH-L- jeszcze bliżej..."

Programy przeznaczone są dla uczniów drugiego etapu nauczania, do realizacji począwszy od września 2017 roku na zajęciach obligatoryjnych i zajęciach języka niemieckiego w cyklu pięcioletnim. Programy są kolejną, dodatkową ofertą edukacyjną mojego autorstwa, którego celem nadrzędnym jest propagowanie nauki języka niemieckiego w formie jak najbardziej praktycznej, komunikatywnej i "żywej". Programy mają przyczynić się do rozbudzenia w uczniach zainteresowania wiedzą m.in. o krajach niemieckojęzycznych, wiedzą realioznawczą, kulturoznawczą i obyczajową z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów i nowinek zawartych w Nowej Podstawie Programowej. Mam nadzieję, że w perspektywie przyczynię się do dalszych sukcesów językowych uczniów.

W programach uwzględniłam wymogi ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego/CEFR/), które niezbędne są m.in. na etapie przygotowań egzaminacyjnych, w dostosowaniu do potrzeb edukacyjnych danej grupy, w indywidualizacji pracy /również dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi/.

Podobnie jak w moich innowacjach i projektach językowych zamierzam kontynuować współpracę m.in. z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym w Opolu, Instytutem Goethego w Krakowie. Mam nadzieję na dobrą i owocną współpracę m.in. z Biblioteką Austriacką, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu i innymi instytucjami promującymi naukę języka niemieckiego.

Programy zostały pozytywnie zaopiniowane i zrecenzowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskie Centrum Edukacyjne.

Autorka i realizatorka programów

mgr Edyta Zając