Dziś jest: wtorek, 18-01-2022, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej

I EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKO – DZIENNIKARSKIEGO DLA UCZNIÓW I MIESZKANCÓW  Z DZIELNICY CZARNOWĄSY

ZAPRASZAMY

 

DO UDZIAŁU W I EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKO – DZIENNIKARSKIEGO DLA UCZNIÓW I MIESZKANCÓW  Z DZIELNICY CZARNOWĄSY

 

POD NAZWĄ „CZARNOWASY -  MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNA” 

 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ RADĘ DZIELNICY CZARNOWĄSY

I SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 31 W OPOLU - CZARNOWĄSACH

 

Celem konkursu jest budowanie i umacnianie więzi z mała ojczyzną, promowanie małych ojczyzn zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu naszej dzielnicy oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji regionu i miejscowości.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorki –

Aneta Czajka i Agnieszka Wieczorek

Adres mailowy: sp31.opole.pl

 

Regulamin I edycji konkursu „Czarnowąsy Moją Małą Ojczyzną” 2018 r.

 

W konkursie może wziąć udział każdy chętny mieszkaniec dzielnicy Czarnowąsy, który samodzielnie wykona zadanie przewidziane do realizacji na poszczególnych poziomach:

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach:

-      Uczniowie kl. 0-III

W tej kategorii uczniowie wykonają prace plastyczne - format A4, forma płaska, technika dowolna

-       Uczniowie kl. IV-VI

W tej kategorii uczniowie piszą wiersz lub opowiadanie związane z regionem albo tworzą opis ciekawego miejsca.

-      Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowe kl. VII

W tej kategorii uczniowie piszą wiersz lub rozprawkę związaną z regionem albo tworzą opis ciekawego miejsca. Mogą także napisać reportaż lub felieton odnoszący się do wydarzeń z naszej okolicy.

-     Mieszkańcy dzielnicy Czarnowąsy

W tej kategorii mieszkańcy wykonają prace literackie (opowiadanie, legenda, wywiad, esej). Mogą także wykonywać prace fotograficzne w postaci albumu zatytułowanego „CZARNOWASY MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”.

 

Technika wykonania: do wyboru - prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, fotografie), albumy, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania).

 

Prace należy wykonać indywidualnie.

 

Sposób oceniania

Nadesłane prace oceniane będą w każdej kategorii wiekowej przez jury złożone z nauczycieli oraz radnych dzielnicy.

 Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem i oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, walory edukacyjne i estetyczne oraz wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem.

 

 

 

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolu – Czarnowąsach do dnia 1.06.2018r.

osobiście,

pocztą tradycyjną (na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu – Czarnowąsach, ul. Krzanowicka 1, 45-920 Opole)

lub elektronicznie (na adres: sekret@sp31.opole.pl).

Opis prac: na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić informację zawierającą wyłącznie: wiek autora oraz jego symbol (godło). Ten sam symbol należy umieścić także na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do pracy konkursowej.

Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (według wzoru zamieszczonego w regulaminie, wydrukowany w formacie A4).

 

Na konkurs należy nadsyłać utwory, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.

 

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 05.06.2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 8 czerwca na stronie internetowej szkoły. O przyznaniu nagród  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w wybranej kategorii.

Organizatorzy nie odsyłają prac zgłoszonych na konkurs.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu - Czarnowąsach.

 

PDFFormularz zgłoszeniowy do konkursu Moja Mała Ojczyzna 2018.pdf