Dziś jest: piątek, 21-01-2022, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolny konkurs historyczny

    2 marca 2018 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu konkurs historyczny Witold Pilecki – bohater niezłomny” . Organizatorkami konkursu były panie Aneta Czajka oraz Agnieszka Wieczorek. W konkursie udział wzięli uczniowie trzech szkół z miasta Opola.  W sumie wystartowało czternastu zawodników. Największą liczbę zawodników wystawiła szkoła – organizator. Reprezentowało nas ośmiu uczestników.
  Konkurs trwał trzy godziny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z  nauczycieli historii, języka polskiego oraz plastyki.              

  Konkurs był podzielony na trzy części. W pierwszej należało odpowiedzieć na 10 pytań dotyczących życia i działalności Witolda Pileckiego. Uczestnikom przedstawiono zasady gry dydaktycznej oraz rozdano karty gracza. O godzinie 9.00 uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły rozpoczęli grę. Para, która najszybciej uzyskała wymaganą liczbę punktów i tym samym wygrała tę część konkursu to uczniowie: Jakub Borkowski oraz Szymon Malinowski.

  W drugiej części należało wykonać pracę plastyczną po wysłuchaniu wiersza i krótkiego wykładu na temat żołnierzy niezłomnych. Tu również można było uzyskać od 1 do 10 punktów. Ocenie podlegały następujące elementy: dobór materiałów, spójność prezentacji, walory estetyczne, poprawność językowa. Parą, która najlepiej zaprezentowała swoje wrażenia i powstałe emocje na karcie papieru były uczennice: Maja Glanowska i Martyna Kukurowska.

  Na koniec uczestnicy wzięli udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez edukatora  z Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu, a następnie rozwiązali test, który sprawdzał stopień przyswojenia pozyskanych informacji oraz  umiejętność ich wykorzystania w zadaniach. W tej części najlepiej poradzili sobie uczniowie: Jakub Borkowski oraz Szymon Malinowski.
  Następnie komisja podliczyła punkty uzyskane przez uczniów we wszystkich częściach konkursu i ogłosiła następujące wyniki:                                                                                                                                                                 

I miejsce       Oliwia Krawczyk oraz Aleksandra Zieleźny

II miejsce      Jakub Borkowski oraz Szymon Malinowski

                                                                       III miejsce      Maja Glanowska oraz Martyna Kukurowska

  Zwycięzcy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali książki w podziękowaniu za udział w konkursie.

  W imieniu Organizatorów dziękujemy wszystkim uczniom- uczestnikom oraz ich opiekunom, jury,  a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu.                                                            Agnieszka Wieczorek