Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja zadania nr 4

    2 marca 2018 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu konkurs historyczny „Witold Pilecki – bohater niezłomny” . Organizatorkami konkursu były panie Aneta Czajka oraz Agnieszka Wieczorek. W konkursie udział wzięli uczniowie trzech gimnazjów z miasta.  W sumie wystartowało czternastu zawodników, w tym osiem dziewcząt i sześciu chłopców. Największą liczbę zawodników wystawiła szkoła – organizator. Reprezentowało ją ośmiu uczestników. 
  Konkurs trwał trzy godziny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona              z  nauczycieli historii, języka polskiego, plastyki oraz wybranych ze szkół biorących udział w konkursie. Przewodniczącą komisji była pani Aneta Czajka.                  
  Konkurs był podzielony na trzy części. W pierwszej należało odpowiedzieć na 10 pytań dotyczących życia i działalności Witolda Pileckiego. Uczestnikom przedstawiono zasady gry dydaktycznej oraz rozdano karty gracza. O godzinie 9.00 uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły rozpoczęli grę. Para, która najszybciej uzyskała wymaganą liczbę punktów i tym samym wygrała tę część konkursu to uczniowie: Jakub Borkowski oraz Szymon Malinowski. 
  W drugiej części należało wykonać pracę plastyczną po wysłuchaniu wiersza i krótkiego wykładu na temat żołnierzy niezłomnych. Tu również można było uzyskać od 1 do 10 punktów. Ocenie podlegały następujące elementy: dobór materiałów, spójność prezentacji, walory estetyczne, poprawność językowa. Parą, która najlepiej zaprezentowała swoje wrażenia i powstałe emocje na karcie papieru były uczennice:
  Na koniec uczestnicy wzięli udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez edukatora z Muzeum Jeńców Wojennych Łambinowicach- Opolu a następnie rozwiązali test, który sprawdzał stopień przyswojenia pozyskanych informacji oraz  umiejętność ich wykorzystania w zadaniach. W tej części najlepiej sobie poradzili uczniowie: Jakub Borkowski oraz Szymon Malinowski.
  Następnie komisja podliczyła punkty uzyskane przez uczniów we wszystkich częściach konkursu i ogłosiła następujące wyniki:                                                                                                                                                                 
I miejsce       Oliwia Krawczyk oraz Aleksandra Zieleźny
II miejsce      Jakub Borkowski oraz Szymon Malinowski
III miejsce      Maja Glanowska oraz Martyna Kukurowska
  Zwycięzcy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali książki w podziękowaniu za udział  w konkursie.