Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja zadania nr 5

Film Konkurs Poezji Patriotycznej

 

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była okazją do zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości podczas, której przedstawiciele  klas:     I-III,  IV-VII szkoły podstawowej oraz II gimnazjum prezentowali wiersze o tematyce patriotycznej. Uczniowie ci zostali wyłonieni wcześniej podczas pierwszego etapu konkursu, który odbył się dnia 23 kwietnia 2018 roku. W tej części uczniowie recytowali wiersze przydzielone przez jury o różnym poziomie trudności. Komisja szkolna – składająca się z nauczycieli języka polskiego zakwalifikowała do finału  po jednym uczestniku z każdej klasy.    
  30 kwietnia 2018 roku odbył się ogólnoszkolny konkurs recytatorski. Uczestnicy sami mogli dokonać wyboru utworu literackiego a jury oceniało: dykcję, stopień zapamiętanego tekstu oraz interpretację. Prowadzący- uczniowie klasy 2a: Dawid Buchta oraz Jakub Borkowski przywitali zebraną z tej okazji publiczność, zaproszonych gości a przede wszystkim dzieci i młodzież- uczestników. Po krótkim powitaniu zebranych przez panią dyrektor Ewę Drop na scenie prezentowali się kolejno z wierszami:

 1. Magdalena Drążek -kl. Ia  „Piękna jest nasza ziemia” Cz. Janczarski,  
 2. Antonina Raj- kl. Ib „Twój dom” W. Chotomska,      
 3. Wiktoria Wandzioch- kl. II „Ziemia rodzinna” Wł. Bełza,
 4. Jakub Dąbrowski- kl. IIIa „Tu wszędzie jest Polska” T. Kubiak,    
 5. Nadia Moczko- kl. IIIb „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” W. Szymborska,
 6.  Hanna Łyzuń- kl. IIIc „Polska” A. Słonimski,      
 7.  Aleksandra Kotlińska- kl. IVa  „Jak długo w sercach” K. Krumłowski,
 8.  Hanna Brodziejewska- kl. IVb  „Witaj, majowa jutrzenko”   R.Suchodolski,
 9.  Bartłomiej Pusz- kl.IVc „ Moja mała ojczyzna” J. Białobrzeska,    
 10.  Ewelina Szymaniec- kl. Va „Mój dom – moja ojczyzna” H. Januszewska,
 11.  Anna Zabawa- kl. Vb „Moja ojczyzna” M. Hemar,         
 12.  Paulina Pudło- kl. Vc „Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasicki,          
 13.  Filip Tomala- kl. VIa „Moja piosnka” C. K. Norwid,
 14.  Oliwia Łoba- kl. VIb  „Jak długo w sercach naszych” K. Krumłowski,
 15.  Zuzanna Pięknik- kl. VIIa „Elegia o …[chłopcu polskim]” K. K. Baczyński,
 16.  Judyta Baron-  kl. VIIb „Reduta Ordona” A. Mickiewicz,      
 17.  Julia Szymaniec- kl. 2a gimnazjum  „Reduta Ordona” A. Mickiewicz,
 18.  Filip Hornik- kl. 2b gimnazjum „Tu wszędzie Polska” T. Kubiak.

          Decyzją jury wszystkim uczestnikom konkursu przyznano nagrody książkowe oraz wręczono dyplomy.