Dziś jest: piątek, 21-01-2022, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

 • Ważne jest interesowanie się edukacją własnych pociech. Nic nie pomaga dzieciom
  w nauce jak zaangażowanie ze strony rodziców.
 • Należy racjonalnie dzielić czas na: naukę, zabawę, obowiązki domowe oraz czas spędzany na świeżym powietrzu.
 • Należy pokazać dziecku jak planować pracę (można podzielić ją na bloki przedmiotowe na dany dzień lub przeplatać aktywność dziecka posiłkując się  dotychczasowym planem lekcji).
 • Warto zacząć od łatwiejszych zadań, a dopiero później przechodzić do trudniejszych.
 • Trzeba zadbać o to, by dziecko siadało do nauki wyspane, najedzone, w przewietrzonym pokoju, z właściwą motywacją.
 • Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne.
 • Dobrym pomysłem może być ustalenie nagród po zrealizowaniu określonych zadań, choć warto powtarzać myśl, że nauka jest celem sama w sobie.   
 • Można pomóc dziecku w dostrzeganiu prawdziwej wartości nauki: poprawa jakości życia, sukces zawodowy, samoświadomość, lepsze zrozumienie otaczającego świata, wzrost pewności siebie.

 

Drogi rodzicu:

 

 • Wytłumacz, że za naukę dziecko odpowiada samo, ale rodzice są zawsze do dyspozycji.
 • Pomagaj, ale nie wyręczaj (pomóż zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek).
 • Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka pokazując praktyczne zastosowanie zdobytych informacji.
 • Pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne).
 • Połącz przyjemne z pożytecznym (jeśli dziecko lubi oglądać filmy to wykorzystaj i pokaż mu filmową adaptację omawianej lektury).
 • Doceniaj pracę i samodzielność,  chwal  za osiągnięcia, ale także za włożony wysiłek.
  Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 • Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia.
 • Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego poziomu jego umiejętności - uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej pracy.