Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury zachowania bezpieczeństwa

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników biblioteki
 

1.Dla uczniów, którzy biorą udział w konsultacjach stwarza się możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej.

2.Uczeń przed wejściem do biblioteki musi zdezynfekować ręce używając płynu dostępnego w pomieszczeniu bibliotecznym.

3.Uczniowie korzystający z biblioteki nie mają obowiązku używania maseczek ochronnych.
4. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych przez czytelników.
5. Wyznacza się strefę dostępną dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
6. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece z uwzględnieniem metrażu. Jednocześnie w bibliotece może przebywać maksymalnie trzech uczniów.
7. Przed biblioteką udostępnia się w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w bibliotece.
8. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
9. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, komputerów i kserokopiarki.
10. Wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja klamek, klawiatury, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia odbywa się co godzinę.
11. Kwarantanna oddanej książki w plastikowej oprawie trwać będzie 3 dni (72 godz.) w papierowej 1 dzień (24 godz.). Kwarantanna książek odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu.

12.Biblioteka jest dostępna dla uczniów w poniedziałek od 8.00 do 11.30, a we wtorek od 8.00 do 12.00.