Dziś jest: niedziela, 05-12-2021, Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot podręczników

ZWROT PODRĘCZNIKÓW

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek                 i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w dwóch ostatnich tygodniach nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, o dniu i godzinie możliwości zwrotu podręczników              i książek  do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia                  za książki.
 4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie                z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji.
 6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 8. Książki będą zwracane w bibliotece w wyznaczonych strefach, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom zwracającym podręczniki.
 9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie
  z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 10. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz:

 imię, nazwisko ucznia, klasa. numer telefonu rodzica lub adres email

Książki przynoszone są do szkoły, do biblioteki a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;

 • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 

DZIEŃ DATA

PONIEDZIAŁEK

15.06.2020

 

WTOREK

16.06.2020

ŚRODA

17.06.2020

CZWARTEK

18.06.2020

PIĄTEK

19.06.2020

 

 

 

 

 

 

KLASA

VIIA

11.30-12.30

VIA

11.30-12.30

 

VB

11.30-12.30

IVA

11.30-12.30

IIA

11.30-12.30

KLASA

VIIB

12.30-13.30

 

VIB

12.30-13.30

VC

12.30-13.30

IIIA

12.30-13.30

IIB

12.30-13.30

 

VIIC

13.30-14.30

 

VIC

13.30-14.30

 

VA

13.30-14.30

 

IIIB

13.30-14.30

 

 

DZIEŃ DATA

PONIEDZIAŁEK

22.06.2020

 

WTOREK

23.06.2020

ŚRODA

24.06.2020

CZWARTEK

25.06.2020

PIĄTEK

26.06.2020

 

 

 

 

 

 

KLASA

VIIIA

9.00-10.00

 

IA

9.00-10.00

 

9.00-10.00

 

9.00-10.00

 

KLASA

VIIIB

10.00-11.00

 

IB

10.00-11.00

 

10.00-11.00

 

10.00-11.00

 

KLASA

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przekazania podręczników szkolnych:

 • Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz:

 imię, nazwisko ucznia, klasa. numer telefonu rodzica lub adres email

Książki przynoszone są do szkoły, do biblioteki a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.