Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu.

W związku utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym w nowym roku szkolnym 2020/2021 w szkole zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu  zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września i zorganizowane zostanie w następujący sposób:
 1. uczniowie klas pierwszych spotkają się z wychowawcami i dyrektorem na placu apelowym przed szkołą zgodnie z następującym planem :

- klasa 1awychowawca Pani Ewa Knapik o godzinie 9.00

- klasa 1b wychowawca Pani Marta Masiukiewicz o godzinie 10.00

- klasa 1c wychowawca Pani Urszula Służewska o godzinie 11.00

Dzieci będą pasowane na uczniów i złożąślubowanie. Zostaną Państwu także przekazane informacje dotyczące organizacji pracy szkoły . Lista uczniów uwzględniająca przydział do klas będzie podana w poniedziałek24 sierpnia.

Prosimy rodziców o przygotowanie dla dzieci rogów obfitości. Wręczy je Dyrektor Szkoły na placu apelowym po ślubowaniu. Ze względu na konieczność zachowania dystansu spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się na stołówce szkolnej. Osoby dorosłe muszą mieć maski. Po spotkaniu w stołówce dzieci z wychowawcą przejdą do swoich sallekcyjnych.

Bardzo prosimy rodziców uczniów klas I o informację (telefon do sekretariatu) czy dzieci mieszkające w Borkach i Świerklach będą korzystaćz dojazdu autobusem szkolnym. Konieczny jest wówczas zakup biletu miesięcznego, którego dokonuje rodzic, biorąc fakturę na swoje dane . Szkoła zwraca zapłaconą kwotę po otrzymaniu dokumentu.

 1. Uczniowie pozostałych klas od II do VIII spotkają się w  przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami  o godzinie 8.00

Przydział sal przedstawia się następująco:

klasy I-III

klasa Ia- 202

klasa Ib- 103

klasa Ic –   2

klasa IIa -102

klasa IIb- 203

klasa IIc -     1

klasa IIIa -101

klasa IIIb -104

 

klasy  IV- VIII                  

klasa IV a -102

klasa IVb -206

klasa Va -104

klasa VIa -109

klasa  VIb -213

klasa VIc -205

klasa VIIa -209

klasa VIIb -106

klasa VIIc – 204

klasa VIIIa-107

klasa VIIIb -202

klasa VIIIc -203

dzieci będą wychodzić tylko na lekcje informatyki i wychowania fizycznego

-ze względna na  konieczność   ograniczenia kontaktów zajęcia z  wychowania fizycznego obejmować będą głównie gimnastykę ogólnorozwojową z wyłączeniem gier zespołowych

-uczniowie przynoszą własne przybory szkolne i materiały do zajęć, których nie mogą sobie pożyczać, dlatego też lekcje techniki będą przede wszystkim dotyczyć  bezpieczeństwa ruchu drogowego i karty rowerowej,

 

 1. Ograniczenie czasu pracy świetlicy

- świetlica czynna będzie od 6.45 do 16.00 . Bardzo proszę rodziców, którzy mają możliwość zabezpieczenia opieki swoim dzieciom żeby wyjątkowo w tym roku szkolnym zrezygnowali ze świetlicy.

 

 3. Wykaz lekcji i przerw:

 1. 7.55 – 8.40

                         5 min przerwa

 1. 8.45 – 9.30

                         10 min przerwa

 1. 9.40 – 10.25

                         10 min przerwa

 1. 10.35 – 11.20

                         15 min przerwa obiadowa

 1. 11.35 – 12.20

                         15 min przerwa obiadowa

 1. 12.35 – 13.20

                         15 min przerwa obiadowa

 1. 13.35 – 14.20

                         15 min przerwa obiadowa

 1. 14.35 – 15.20

 

        4. Toalety

 Uczniowie poszczególnych klas będą mieć wyznaczone toalety i mają obowiązek korzystać  z nich zgodnie z przydziałem.

       5. Szatnia

By uniknąć gromadzenia się dzieci , w bieżącym roku szkolnym nie będziemy korzystać z szatni. Uczniowie będą wieszać kurtki na oparciu krzeseł . Obuwie  zmienne obowiązywać będzie tylko na zajęciach wychowania fizycznego.

 

6. Szafki

Aby uniknąć gromadzenia się uczniów na korytarzu szafki szkolne zostaną wyłączone  z użytkowania. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z szafek znajdujących się w ich sali lekcyjnej

 

      7. Biblioteka

Każda klasa będzie mieć wyznaczony termin korzystania z biblioteki . Dzieci będą przychodzić wypożyczać książki w czasie lekcji z nauczycielem wychowawcą lub polonistą. 

 

       6. Obiady

Bardzo proszę by Państwo rozważyli potrzebę korzystania z obiadów. Chcielibyśmy ograniczyć ilość wydawanych posiłków, gdyż dzieci nie mogą same stać w kolejce i odbierać talerzy, muszą być obsłużone przez panie kucharki. W związku z tym funkcjonować będzie dodatkowa przerwa obiadowa.  Dożywianie ruszy  od   14 września .  Prosimy o zaktualizowanie złożonych deklaracji obiadowych.

      7 . Podręczniki

Zajęcia z religii oraz  języka  niemieckiego  jako języka  mniejszości narodowej organizowane są na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców . Zakupu podręczników do tych przedmiotów należy dokonać we własnym zakresie . Pierwotnie na stronie internetowej widniała informacja, ze podręczniki  do niemieckiego będzie można kupić w szkole . Jednakże epidemia  wyklucza taką możliwość. Prosimy   o indywidualne dokonanie zakupu książek . Wykaz znajduje się na stronie internetowej szkoły.  Pozostałe książki i ćwiczenia uczniowie otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji.

 1. Dokumenty związane z pandemią

Wychowawcy klas przekażą dzieciom oświadczenie o zasadach  funkcjonowania szkoły  w stanie zagrożenia epidemicznego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim, podpisanie i przekazanie wychowawcom.

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji  zamieszczanych  stronie szkoły w zakładce Pandemia oraz na e-dzienniku

Z poważaniem

Ewa Drop

Dyrektor Szkoły