Dziś jest: niedziela, 05-12-2021, Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Biuletyn Informacji Publicznej

Kwestionariusz osoby

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.    Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

2.    Data urodzenia .........................................................................................................................................

4.    Dane kontaktowe ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5.    Wykształcenie ..........................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

zawodowy, tytuł naukowy)

6.    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ........................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców

oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.    Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych ...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.........................................                                                                 .................................................................

(miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

DOCkwestionariusz-osobowy-kandydat.doc