Przejdź do treści strony Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu
Baner - Witajcie w naszej szkole
Nowe skrzydło

Nasza szkoła

nasza_szkola.jpeg

Nasza szkoła to miejsce gdzie odkrywamy i rozwijamy uczniowskie talenty, przygotowujemy młodzież do życia w zmieniającym się świecie, kształtujemy postawy humanizmu i empatii. Stwarzamy warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na spełnianie marzeń i podjęcie wyzwań dorosłości.

WIZJA
Tworzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej, dostosowanej do zmian cywilizacyjnych, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zapewniającej wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki. Oferującej atrakcyjne formy edukacji z różnych dziedzin. Kształtującej patriotyczne i proekologiczne postawy młodzieży. Rozwijającej kompetencje kluczowe, oraz uczniowskie zdolności, zainteresowania i talenty. Angażującej do działania na rzecz innych      i podejmowania odpowiedzialności za własną przyszłość. Propagującej idee humanizmu, wolontariatu, wzajemnej pomocy i otwartości na drugiego człowieka

Nasza misja

Budowanie wizerunku placówki, która cieszy się wysoką marką, uznaniem lokalnego środowiska i szacunkiem rodziców. Gdzie wzajemne relacje opierają się na zaufaniu i sympatii, a pracownicy potrafią ze sobą współdziałać i mają satysfakcję z wykonywanej pracy

W procesie edukacji wdrażane są innowacje pedagogiczne, programy autorskie, oraz własne i modyfikowane projekty z różnych przedmiotów. Dzięki temu uczniowie są skutecznie przygotowani do podjęcia nauki na kolejnym etapie, odnoszą indywidualne i zespołowe sukcesy, umieją radzić sobie z porażkami, odważnie podejmują nowe wyzwania.

Nauczyciele ciągle się doskonalą, by efektywnie przekazywać wiedzę oraz pomagać i wspierać swoich wychowanków.

nasza_misja.jpeg